Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Vervanging van een lid van de federale regering bij het Overlegcomité

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 december 2018

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de federale regering aanduidt bij het Overlegcomité.

Het ontwerp duidt Koen Geens, minister van Justitie belast met Regie der Gebouwen, aan als lid van de federale regering bij het Overlegcomité ter vervanging van Jan Jambon.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden