Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Omkadering van de inrichting van positieve actiemaatregelen door de ondernemingen van de private sector - Tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inrichting van positieve actiemaatregelen door de ondernemingen van de private sector omkadert. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Op grond van de antidiscriminatiewetgeving zorgt het ontwerp voor de uitvoering van maatregelen voor positieve acties die zijn gepland om de nadelen in verband met de beschermde criteria genoemd in antidiscriminatiewetgeving te voorkomen of te compenseren, met het oog op volledige gelijkheid in praktijk.

Een positieve actiemaatregel mag alleen worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • er moet een duidelijke ongelijkheid zijn
  • het verdwijnen van deze ongelijkheid moet worden aangemerkt als een te bevorderen doel
  • de positieve actiemaatregel moet van tijdelijke aard zijn en van die aard zijn om te verdwijnen zodra het doel is bereikt
  • de maatregel van positieve discriminatie mag de rechten van anderen niet onnodig beperken

De positieve actie kan in elke fase van de arbeidsrelatie worden ondernomen in de bedrijfstakken en ondernemingen uit de private sector. Er zal een halfjaarlijks rapport ter attentie van de Nationale Arbeidsraad worden opgesteld.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden