Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Overheidsopdrachten voor Defensie

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 januari 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met respectievelijk de gunning en de lancering van twee overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat meer bepaald om:

  • de gunning van een meerjarige raamovereenkomst (2018-2028) van diensten voor de uitbesteding (outsourcing) van de facilitaire diensten voor het Kwartier Kamp Elsenborn
  • de lancering van een openbare aanbesteding voor het afsluiten van één of meer raamovereenkomsten met één opdrachtnemer voor het uitvoeren van structurele onderhouds- en herstellingswerken aan de bestaande gebouwen in de militaire kwartieren en domeinen van Defensie

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden