Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overheidsopdracht voor bewaking in verschillende overheidsdiensten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 januari 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en de verschillende deelnemende federale overheidsdiensten.

De overheidsopdracht is onderverdeeld in vijf percelen: FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, FOD Werkgelegenheid, FOD Kanselarij van de Eerste Minister en FOD Beleid en Ondersteuning. Twee inschrijvers werden geselecteerd. De gemeenschappelijke overeenkomst duurt vier jaar. De opdracht gesloten op deze gemeenschappelijke overeenkomst duurt één jaar, jaarlijks stilzwijgend verlengbaar. De opdracht mag echter noch langer dan vier jaar duren, noch de geldigheidstermijn van de gemeenschappelijke overeenkomst overschrijden.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden