Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Externe mobiliteit van de militairen - Tweede lezing

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen over de externe mobiliteit van de militairen wijzigt.

Dit voorontwerp van wet, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft als doel Defensie op te nemen in de lijst der openbare diensten die in aanmerking komen als werkgever voor de externe mobiliteit. Het laat het personeel dat prestaties verricht in de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap ook toe zich kandidaat te stellen voor de externe mobiliteit.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden