Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Werving en professionele evaluatie van militairen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 januari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen over de werving en de professionele evaluatie van militairen wijzigt.

Het voorontwerp heeft als doel:

  • in het kader van het wervingsproces het volgende mogelijk te maken:
    • de organisatie van een bijkomende selectieproef, de praktische proef, voor bepaalde vacatures
    • de uitzonderlijke beperking van het aantal sollicitanten dat aan de praktische proef kan deelnemen
    • de organisatie van een deliberatie en/of selectie voorafgaand aan de praktische proef in het geval van zo'n beperking
  • de uiterste datum van inwerkingtreding van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de professionele evaluatie van de militairen, met 12 maanden uit te stellen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden