Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Goedkopere straalverbindingen in witte zone’s

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed over private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

Het ontwerp heeft als doel de rechten voor het gebruik van het spectrum die de operatoren moeten betalen wanneer ze nieuwe straalverbindingen installeren, gedurende 10 jaar met 80% te verlagen. Zo krijgen de inwoners van geografische gebieden die een slechte service krijgen ('witte' of 'grijze' zones) toegang tot breedbandinternet.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie en aan het Overlegcomité. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Lotte Van Der StocktLotte Van Der Stockt
Woordvoerster van minister Philippe De Backer
+32 477 47 18 32
vCard downloaden