Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Correctie van een tegenstrijdigheid in de wetgeving over de reglementering van de postdienst

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een artikel wijzigt van het koninklijk besluit dat de reglementering van de postdienst omvat.

In 2015 werden twee concessieovereenkomsten gesloten tussen de Belgische staat en bpost voor de bezorging van erkende kranten en tijdschriften. De controle van deze overeenkomsten werd toegekend aan de FOD Economie. Het koninklijk besluit van 24 april 2014 dat de reglementering van de postdienst omvat, kent deze taak echter nog altijd toe aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Om deze tegenstrijdigheid te vermijden, wijzigt dit ontwerp het artikel 43 van het koninklijk besluit van 24 april 2014.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden