Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijzigingen omtrent de organisatie van de opleidingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verschillende koninklijke besluiten over het operationeel personeel van de hulpverleningszones wijzigt.

De toepassing van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones in de praktijk en het besluit over de opleidingen van dit personeel hebben aangetoond dat er wijzigingen mogelijk zijn die tot snelle verbeteringen kunnen leiden. Daarom werd een werkgroep 'Opleiding' opgericht, die een snelle oplossing zoekt voor een aantal acute situaties in de organisatie van de opleidingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Het ontwerp regelt in dit kader de volgende punten:

  • de aanpassing van de subsidies voor de organisatie van het federale geschiktheidsattest (FGA)
  • de organisatie van de verplichte voortgezette opleiding
  • de praktische uitvoering van het cognitief gedeelte in de bevorderingsexamens voor sergeant
  • de opsplitsing van alle onderdelen van het federaal geschiktheidsattest in aparte modules
  • de aanpassing van de duurtijd van de cumulmachtigingen voor een functie van vrijwillig lid in een andere hulpverleningszone
  • een aantal ongelijkheden met betrekking tot de omstandigheidsverloven worden weggewerkt
  • de verbetering van het geldelijk statuut, om te vermijden dat een brandweerman die bevordert tot korporaal minder verdient
  • de vastlegging van de retroactieve werking van de bevordering in weddeschaal in het geldelijk statuut

 Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden