Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek, voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Voor de periode 2019-2021 voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in:

  • de financiering van een bewustmakingscampagne gericht op doelgroepen, zoals de gezondheidswerkers, voor een budget van 150.000 euro. Het doel is om de bewustmakingscampagne over asbest in 2019 en 2020 voort te zetten en uit te breiden
  •  de voortzetting van de acties die tot doel hebben de preventieopdracht van het Asbestfonds te ontwikkelen, met name door de aanwerving van personeel en het opzetten van een nieuwe website

De bedragen worden geraamd op 217.000 euro voor 2019, 217.000 euro voor 2020 en 117.000 euro voor 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden