Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Ontwerpen van samenwerkingsakkoord inzake slachtofferzorg

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van samenwerkingsakkoord goed inzake slachtofferzorg. Het eerste akkoord heeft betrekking op de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. Het tweede akkoord heeft betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt afgesloten met de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het doel van de ontwerpen van samenwerkingsakkoord is te komen tot een structurele samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus belast met het slachtofferbeleid, om de slachtoffers een perfect gecoördineerde en kwaliteitsvolle begeleiding te bezorgen.
De ontwerpen van samenwerkingsakkoord voorzien een model van samenwerking, van oriëntatie en van verwijzing tussen de verschillende diensten inzake slachtofferzorg en de officiële erkenning van de bestaande overlegstructuren, gebaseerd op de bestaande praktijken en structuren. De betrokken overheden verbinden er zich daarenboven toe blijvende aandacht te besteden aan de slachtofferproblematiek. Vertrekkend vanuit een geest van samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus wordt, mits inachtneming van de bevoegdheden van elke actor, beoogd een samenhangend beleid in deze materie te helpen verzekeren. 

De ontwerpen van samenwerkingsakkoord vermelden het Nationaal Forum voor slachtofferbeleid dat een overlegplatform moet vormen voor de vertegenwoordigers van alle betrokken entiteiten en van alle diensten en instanties betrokken bij slachtofferzorg.

De ministerraad heeft ook de voorontwerpen van wet goedgekeurd tot instemming met die ontwerpen van samenwerkingsakkoord. Die voorontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden
Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden