Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2018

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het financieringsbedrag van het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers vaststelt voor 2018 ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen (RSVZ).

Het ontwerp houdt rekening met het aantal zelfstandigen die getroffen zijn door asbestose en die ten laste worden genomen door het Asbestfonds (op dit ogenblik 14) en stelt het bedrag van die financiering door het RSVZ vast op 98.313 euro voor 2018.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden