Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Uniek platform voor het beheer van auteurs- en naburige rechten door muziekgebruikers in het openbaar

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 29 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een uniek platform creëren voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten door gebruikers van muziek in het openbaar.

Het ontwerp creëert een uniek platform, zodat mensen die muziek gebruiken in het openbaar maar één aangifte en factuur moeten indienen en betalen. Dit platform zal beheerd worden door de beheersvennootschappen voor auteursrechten en van naburige rechten. De ontwerp stemmen de praktijken van de beheersvennootschappen beter op elkaar af, om het uniek platform werkbaar te maken.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden