Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 5 april 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen benoemt.

Het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen neemt individuele beslissingen op het vlak van boekhoudrecht voor ondernemingen die hierom verzoeken. Het ontwerp benoemt de volgende personen tot lid van dit college:

  • Bart Van Humbeeck
  • Nathalie Procureur
  • Steven Vanden Berghe
  • Catherine Dendauw

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden