Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Pilootproject voor transitiehuizen voor herinschakeling van gedetineerden

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 5 april 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de erkenning van twee transitiehuizen voor de herinschakeling van gedetineerden. De ontwerpen kaderen in het masterplan gevangenissen en internering.

Op basis van de evaluatie van de ingediende projecten voor transitiehuizen beslist de ministerraad twee voorstellen te weerhouden. Het gaat om Project Sterkhuis met een site in Mechelen en één in Spa. De sites hebben een verschillend concept, wat toelaat om de resultaten van beide aanpakken te vergelijken. 
De transitiehuizen zijn kleinschalige projecten die een aantal gedetineerden, tijdens het laatste deel van hun straf intense ondersteuning en begeleiding bieden, zodat ze beter kunnen functioneren in de maatschappij.   

Het pilootproject duurt één jaar en kan na positieve evaluatie worden uitgebreid naar 100 plaatsen in heel België.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit erkent de transitiehuizen in Mechelen en Spa. Het tweede ontwerp van koninklijk besluit regelt de financiële tussenkomst van de federale staat en het derde ontwerp bepaalt de exploitatievoorwaarden en de normen waaraan de transitiehuizen moeten voldoen.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden