Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Wapendracht door de politiediensten en Staatsveiligheid

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 5 april 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het bezit en de dracht van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht.

Het ontwerp biedt bovendien aan de buitenlandse politiediensten een duidelijke wettelijke basis voor wapendracht bij de uitvoering van een wettelijke opdracht in België. De Belgische staat kan zo zelf het wettelijke kader aanreiken, zonder beroep te moeten doen op internationale regelgeving.

Het ontwerp biedt de agenten van Staatsveiligheid de mogelijkheid om een wapen te bezitten en te dragen. Momenteel is wapendracht enkel mogelijk voor de agenten van de buitendiensten van Staatsveiligheid. Het ontwerp laat ook de dracht van bijkomende wapens toe door twee beperkte kaders: de leden van de wachtdiensten en de leden van de interventie- en veiligheidsdiensten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden
Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden