Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Instemming met het protocol voor de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 april 2019

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol voor de toetreding van Noord-Macedonië tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Op de NAVO-top in Boekarest in 2008 werd beslist om de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië uit te nodigen om zo snel mogelijk lid te worden na het vinden van een aanvaardbare oplossing voor de naamgeving. Tijdens de NAVO-top van Brussel in juli 2018 nodigden de staats- en regeringsleiders de regering in Skopje uit om de onderhandelingen over de toetreding te starten. Op 6 februari 2019 tekenden de ambassadeurs van de NAVO-bondgenoten het protocol voor de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO. Het protocol, gedaan te Brussel op 6 februari 2019, moet geratificeerd worden door alle bondgenoten van de NAVO, zodat Noord-Macedonië een volwaardig lid wordt.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden
David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden