Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Selectie van de kandidaten voor de toegang tot de gezondheidszorgberoepen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 april 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block vier ontwerpen van koninklijk besluit goed, de eerste drie overeenkomstig de adviezen van de Planningscommissie van vrijdag 1 februari 2019.

Het gaat om:

  • de vaststelling van de federale quota voor artsen voor 2025 op 1445 (dezelfde quota als voor 2024)
  • de vaststelling van de federale quota voor tandartsen voor 2024 op 228 (dezelfde quota als voor 2024)
  • de toekenning van een RIZIV-nummer aan alle artsen die in 2019 zullen afstuderen
  • de eventuele invoering van een extra controle die in 2026 van kracht zou kunnen worden indien zou blijken dat het toelatingsexamen van 2020 te veel geneeskundestudenten in staat zou stellen om hun studies aan te vatten in overeenstemming met de door de wet vastgestelde quota. In dat geval zal dit ontwerp van koninklijk besluit opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ministerraad.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden