Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

De Douane neemt sigaretten, alcohol en vlees in beslag

Door Francis Adyns, Florence Angelici

De Douane controleert voertuigen op de E40 en neemt 250 liter zelfgemaakte alcohol, 3490 sigaretten en 300 kilo vlees in beslag in een Roemeens en een Moldavisch voertuig.

Op zaterdag 13 april heeft de Belgische douane naar aanleiding van een controleactie op de E40 onder andere 2 voertuigen met Moldavische nummerplaat en één met Roemeense nummerplaat doorzocht. 

In het eerste voertuig troffen ze “bagage” aan voor Roemenen die in het VK verblijven. Tijdens het doorzoeken van de lading troffen de douaniers 161 liter zelfgemaakte wijn aan. De betrokkenen betaalden een bedrag van 465,92 EUR als minnelijke schikking voor de ontdoken accijnzen. 

Even later was het opnieuw prijs: In een voertuig met Roemeense nummerplaat troffen de douaniers opnieuw een lading aan met bestemming VK. In het voertuig werd 90 liter zelfgestookte drank, 3490 sigaretten met Roemeense tabaksbandjes en ongeveer 300 kilo vlees aangetroffen. 

Voor de controle op de voedingswaren kwam het FAVV ter plaatse. Betrokkenen betaalden in totaal 3.776 euro aan ontdoken accijnzen en 514 euro aan Rendac voor het ophalen en vernietigen van het vlees.  Via het Roemeense FAVV zullen ze later nog een boete krijgen voor het transport van vlees via niet gekoeld vervoer.

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden