Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Hernieuwing van de aanwijzing van de elektriciteitsnetbeheerder

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 26 april 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van ministerieel besluit goed dat de aanwijzing van de beheerder van het elektriciteitsnet hernieuwt.

De aanwijzing van Elia System Operator NV wordt hernieuwd voor twintig jaar vanaf 17 september 2022.

Ontwerp van ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanwijzing van de netbeheerder overeenkomstig artikel 10 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Bernard Van HeckeBernard Van Hecke
Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
vCard downloaden