Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 26 april 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de administrateur-generaal van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) hernieuwt.

Het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal van het FAGG, Xavier De Cuyper, wordt hernieuwd voor zes jaar vanaf 1 mei 2019.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden