Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Overheidsopdracht voor de aankoop en het onderhoud van troepentransportvoertuigen voor de politie

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 26 april 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop en het onderhoud van troepentransportvoertuigen voor de politie.

Het gaat om een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van troepentransportvoertuigen in aankoopcentrale. Deze voertuigen zijn bestemd voor de Federale Politie, de Directie openbare veiligheid van de Federale Politie en de politiezones. De overheidsopdracht verloopt via een mededingingsprocedure met onderhandeling.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden