Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Verergerings- en overlijdensbijslag voor het personeel van de politiediensten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 26 april 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verergeringsbijslag en de overlijdensbijslag ten gunste van de personeelsleden van de politiediensten.

Op het gebied van arbeidsongevallen en beroepsziekten zijn de personeelsleden van de politiediensten onderworpen aan de regelgeving voor het personeel in de overheidssector. De personeelsleden getroffen door een arbeidsongeval of hun rechthebbenden hebben recht op een bijslag wegens verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid, of een overlijdensbijslag, na de herzieningstermijn. De bijslagen worden toegekend onder bepaalde voorwaarden. Dit ontwerp voert de wetsbepalingen in verband met deze bijslagen uit, en is dan ook noodzakelijk om effectief een verergerings- of overlijdensbijslag te kunnen toekennen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden