Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Voorbereidende studie voor de organisatie van de 26ste Klimaatconferentie van de Verenigde Naties

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 26 april 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem akkoord met de uitvoering van de voorbereidende studie voor de organisatie van de 26ste Klimaatconferentie van de verdragsluitende partijen van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties.

Het Klimaatverdrag werd in 1992 aangenomen op de Klimaattop van Rio de Janeiro. Jaarlijks vergaderen de verdragsluitende partijen op de Conference of the Parties (COP). De kandidatuur van België om de COP26 in 2020 te organiseren werd op initiatief van de Waalse Regering aan het Overlegcomité van 27 maart 2019 voorgelegd. De federale regering heeft voorgesteld een voorbereidende studie uit te voeren, die de volgende luiken omvat:

  • de kostprijs van de organisatie
  • de organisatorische aspecten en haalbaarheid
  • de economische terugverdieneffecten

Er wordt een taskforce opgericht die de voorbereiding en de uitvoering van deze studie begeleidt. Deze heeft als opdracht:

  • het in kaart brengen van alle nuttige elementen waarover de administraties zelf beschikken
  • de inschatting van de noodzaak van een externe studie
  • de uitwerking van een eventueel bestek voor een overheidsopdracht
  • de begeleiding van de uitvoering van de studie

De taskforce zal binnen de maand de resultaten van haar werkzaamheden aan de regering overhandigen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Bernard Van HeckeBernard Van Hecke
Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
vCard downloaden
Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden