Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijziging van de statuten van APETRA

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 26 april 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van APETRA wijzigt.

APETRA is een orgaan dat instaat voor het beheer van de verplichte voorraden van aardolieproducten, die gebruikt worden bij een aardoliecrisis. Het ontwerp past de frequentie van de organisatie van de algemene vergadering van APETRA aan. Daarnaast houdt het rekening met de vereffening van de vzw Belgische Petroleum Unie (BPU) en de overname van de activiteiten door de vzw Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaar (BRAFCO).

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 15 juni 2006 tot goedkeuring van de statuten van APETRA

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Bernard Van HeckeBernard Van Hecke
Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
vCard downloaden