Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Deelname van België aan een onderzoeksinfrastructuur van de ESFRI Roadmap

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 3 mei 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès akkoord met de toetreding van België als waarnemend lid bij de onderzoeksinfrastructuur Euro-BioImaging.

In 2002 werd het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) opgericht met als hoofdopdracht een strategisch en coherent beleid te ondersteunen voor Europese onderzoeksinfrastructuren, en multilaterale initiatieven aan te moedigen om Europese en internationale onderzoeksinfrastructuren beter te benutten en te ontwikkelen. Om zijn opdracht uit te voeren heeft het ESFRI een stappenplan uitgewerkt, de ESFRI Roadmap.

België neemt actief deel aan de grote Europese onderzoeksinfrastructuren die werden opgericht als intergouvernementele wetenschappelijk-technologische organisaties. Het is dan ook belangrijk om te blijven deelnemen aan de infrastructuren van de ESFRI Roadmap die op het punt staan te worden geïmplementeerd. Een daarvan is Euro-BioImaging, een pan-Europese onderzoeksinfrastructuur voor biomedische beeldvorming. Deze zal onderzoekers werkzaam op het gebied van de levenswetenschappen toegang geven tot spitstechnologie. De ministerraad stemt ermee in dat de federale overheid betrokken wordt bij deze onderzoeksinfrastructuur.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden