Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Hernieuwing en aanduiding van twee leden van de Federale Politieraad

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 3 mei 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee leden van de Federale Politieraad aanduidt en hernieuwt.

Het ontwerp regelt:

  • de hernieuwing van het mandaat van Ignacio De La Serna als effectief lid voor vier jaar vanaf 29 juni 2018
  • de aanduiding van Denis Mathen als plaatsvervangend lid voor vier jaar vanaf 10 januari 2019

De Federale Politieraad geeft adviezen aan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie op het gebied van politieaangelegenheden.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden
Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden