Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Beveiliging van netwerk- en informatiesystemen en kritische infrastructuren

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 10 mei 2019

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid.

Het ontwerp geeft uitvoering aan een aantal bepalingen van de wet van 7 april 2019, die een kader vaststelt voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en aan een aantal bepalingen van de wet van 1 juli 2011 over de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren. Het heeft als hoofddoel een algemeen kader vast te leggen voor de meldingen van veiligheidsincidenten, de bevoegde overheden aan te duiden en de algemene voorwaarden op te stellen voor de certificering van de instanties die de externe audits van de aanbieders van essentiële diensten moeten uitvoeren.

Het ontwerp zorgt voor de aanstelling van:

  • het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) als nationale autoriteit bevoegd voor de opvolging en de coördinatie van de uitvoering van de wet, als nationaal contactpunt en als nationaal CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
  • de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (ADCC) als de bevoegde overheid in samenwerking met het CCB om de identificatie van de aanbieders van essentiële diensten te coördineren
  • de ministers en hun administratie (sectorale overheden), bevoegd voor hun respectievelijke sector, om de aanbieders te identificeren en de uitvoering van de wet te controleren

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van sommige bepalingen van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden
Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden