Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Overheidsopdracht voor artikelen voor schoonmaak en hygiëne voor de federale overheidsdiensten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 10 mei 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor artikelen voor schoonmaak en hygiëne voor de federale overheidsdiensten.

Deze overheidsopdracht is bedoeld om aan de federale overheidsdiensten, met inbegrip van de federale politie, een contract ter beschikking te stellen dat hen toelaat artikelen aan te schaffen voor de schoonmaak van gebouwen en van professionele keukens, en voor de persoonlijke hygiëne van personeel en bezoekers. De overheidsopdracht zal via openbare procedure verlopen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden