Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Nog geen belastingaangifte gekregen?

Door Francis Adyns, Florence Angelici

De papieren aangiften en de papieren voorstellen van vereenvoudigde aangifte zijn allemaal de deur uit. Wie geen papieren aangifte kreeg, kan zijn aangifte online indienen of het Contact Center  telefoneren om er één te krijgen. 

De papieren aangiften in de personenbelasting zijn verstuurd in de periode van 7 mei tot 24 mei 2019. Wie geen papieren aangifte kreeg, kan zijn aangifte elektronisch indienen via MyMinfin of het Contact Center 02 572 57 57 telefoneren en zijn rijksregisternummer opgeven om er één te krijgen. Burgers die verleden jaar hun aangifte via MyMinfin indienden, krijgen dit jaar geen papieren aangifte meer.

Van 2 mei tot 31 mei 2019 zijn de papieren voorstellen van vereenvoudigde aangifte verstuurd. Indien men echter zijn voorstel raadpleegde via MyMinfin krijgt men ook geen papieren voorstel meer.     

De indieningstermijn voor de belastingaangifte loopt tot 28 juni 2019 voor wie zijn aangifte op papier indient. Wie zijn voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier wil wijzigen moet dat ook ten laatste op 28 juni 2019 doen.

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden