Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Al 818.765 aangiften Tax-on-web via MyMinfin

Door Francis Adyns, Florence Angelici

Exact één maand vóór de uiterste indieningsdatum van de aangifte Tax-on-web via MyMinfin zijn al 818.765 online aangiften in de personenbelasting ingediend.

In vergelijking met vorig jaar op hetzelfde moment zijn er dat 35.799 meer.

Tot nu toe meldde ongeveer 13 % van de gebruikers zich aan via itsme. Vorig jaar was dat in totaal 5 %.

Burgers hebben nog tijd tot 11 juli 2019 om hun aangifte online in te dienen.

Vorig jaar waren er in totaal 3.415.863 online aangiften.

Mandatarissen die de aangifte online doen voor hun cliënten hebben daarvoor nog tijd tot 24 oktober 2019. Vorig jaar waren er 1.210.910 dergelijke aangiften.

Opgelet!

- Wie zijn aangifte online indient, wacht best niet tot de laatste dag om dat te doen.

- Bij een gezamenlijke aangifte moeten beide partners de aangifte verzenden.

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden