Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Verlenging van de taalkaders voor het personeel van het Grondwettelijk Hof

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 juni 2019

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de taalkaders voor het personeel van het Grondwettelijk Hof verlengt.

In een beschikking van 14 november 2018 heeft het Grondwettelijk Hof zijn taalkaders vastgesteld. In deze beschikking wordt vermeld dat de taalkaders niet gewijzigd dienen te worden. Het ontwerp zorgt dan ook voor de verlenging van deze taalkaders.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden