Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Justitie: erkenning van en financiële tussenkomst voor een transitiehuis in Edingen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die zorgen voor de erkenning van een transitiehuis in Edingen en de financiële tussenkomst van de federale staat voor dit transitiehuis.

Het eerste ontwerp erkent het transitiehuis, gelegen te Aatsesteenweg 242, 7850 Edingen, als inrichting waar veroordeelden kunnen geplaatst worden om hun vrijheidsstraf te ondergaan.

Het tweede ontwerp bevat de subsidies die door de staat worden toegekend. De toelagen voor de exploitatie van het transitiehuis te Edingen bedragen ongeveer 900.000 euro op jaarbasis.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot erkenning van een transitiehuis te Edingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor een transitiehuis te Edingen

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden