Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Regie der Gebouwen: addendum aan de overeenkomst met de N.V. Berlaymont 2000

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens het addendum aan de overeenkomst tussen de N.V. Berlaymont 2000 en de Regie der Gebouwen goed.

Het gaat om een dossier met als doel de overeenkomst afgesloten tussen de naamloze vennootschap Berlaymont 2000 (in vereffening) en de Regie der Gebouwen te actualiseren via een addendum aan de overeenkomst. Er wordt daarnaast een stand van zaken gegeven van de uitvoering van de dadingen met de aannemers en van de sluiting van de vereffening.

 

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden