Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Tussenkomst van Finexpo in vier aanvragen voor exportkrediet

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters vier aanvragen voor exportkrediet goed.

Het gaat om:

  • een gift voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van de levering van
    een waterkrachtcentrale in Mindanao in de Filippijnen
  • de intreststabilisatie voor de uitbreiding van de Quay Mineralier van de autonome haven van Abidjand in Ivoorkust
  • de intreststabilisatie voor de optimalisering van het waterdistributienetwerk in Abobo in Ivoorkust
  • de intreststabilisatie voor de bouw van een drinkwatervoorzieningssysteem in Wenchi in Ghana 

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden