Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Wijziging van de samenstelling van de federale regering

Door Arlin Bagdat

Per koninklijk besluit werd vandaag het ontslag aanvaard van de heer Kris Peeters als lid van de federale regering en de bevoegdheden van twee regeringsleden werden herschikt als volgt:

  • De heer Koen Geens wordt vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen.
  • De heer Wouter Beke wordt minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
http://kanselarij.belgium.be

Contact

Arlin BagdatArlin Bagdat
Directeur-generaal
Wetstraat 16, 1000 Brussel
+32 2 287 41 05
+32 478 32 91 47
vCard downloaden