Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 5 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt.

Het voorontwerp zorgt voor de omzetting van twee Europese richtlijnen*. Het omvat zes hoofdstukken:

  • hoofdstuk 1 betreft algemene bepalingen
  • hoofdstuk 2 wijzigt het douanegebied van de Europese Unie
  • de hoofdstukken 3, 4 en 5 hebben respectievelijk betrekking op de regeling over voorraad op afroep, de kettingverkopen en de grondvoorwaarden voor de vrijstelling van intracommunautaire leveringen van goederen
  • hoofdstuk 6 bepaalt de inwerkingtreding van dit ontwerp

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

* Richtlijn (EU) 2019/475 van de Raad van 18 februari 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG

* Richtlijn (EU) 2018/1910 om van de Raad van 4 december 2018 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden