Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Akten en stavingsstukken te voegen bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de akten en stavingsstukken die moeten gevoegd worden bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit vaststelt, evenals de inhoud van het verklaringsformulier.

Titel IV van de wet van 18 juni 2018 heeft betrekking op de wijzigingen aan het Wetboek van de Belgische nationaliteit, in het bijzonder met het oog op de rechtstreekse integratie van de procedure tot toekenning van de Belgische nationaliteit opengesteld voor migranten van de tweede generatie in het herstelde artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN). Het ontwerp zorgt dan ook voor:

  • de bepaling van de exhaustieve lijst van de akten en stavingsstukken die bij verklaring tot toekenning van de nationaliteit moeten worden gevoegd zoals zij voortvloeien uit de bij wet vastgestelde voorwaarden
  • de vaststelling van het model van het formulier voor de kennisgeving van de ontbrekende stukken gebruikt in het kader van deze procedure

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden