Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Defensie: vervreemding van het onroerend goed van het Kwartier Sart-Hulet in Jambes

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 juli 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de vervreemding van het onroerend goed van het Kwartier Sart-Hulet in Jambes (Namen).

Rekening houdend met het feit dat het Kwartier Sart-Hulet eind 2018 de facto werd verlaten, moeten de werkingskosten voor het onderhoud van de site nu tot een minimum worden beperkt. Bovendien moet elke vorm van langdurige niet-bezetting van de gebouwen worden vermeden, aangezien dit leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van deze gebouwen. Daarom is het noodzakelijk om verder te gaan met de vervreemding van het goed. Pas nadat dit effectief gebeurd is, kan een autoriteit met onteigeningsbevoegdheid (zoals de stad Namen en de provincie Namen) een eventuele onteigeningsprocedure opstarten.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden