Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Organisatie van de penitentiaire diensten en het statuut van het penitentiair personeel

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel.

Het ontwerp legt een aantal procedures vast voor het penitentiair personeel. Het gaat om de nadere regels over het overleg in geval van een sociaal conflict, de procedures in verband met de stakingsaanzegging en de procedures omtrent een syndicale actie uitgaande van een confederatie vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad.

Het ontwerp zal nu onderhandeld worden in Comité A en nadien ter advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikels 15 en 16 van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden