Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Tijdelijk behoud van de huidige leden van de Raad van burgemeesters

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een overgangsmaatregel voorziet die de huidige leden van de Raad van burgemeesters toelaat te blijven zetelen tot de nieuwe regering hun vernieuwing of hun opvolging regelt.

De aanwijzingsperiode van de leden van de Raad van burgemeesters geldt voor drie jaar. Het mandaat van de huidige leden van de Raad zal op 3 augustus 2019 vervallen. Het advies van de Raad van burgemeesters is echter een noodzakelijke voorwaarde voor de verplichte aanneming van reglementaire teksten in verband met de lokale politie voor het einde van het jaar. Het ontwerp zorgt er dus voor dat de huidige leden hun functie behouden tot de toekomstige regering effectief zorgt voor hun vervanging of de vernieuwing van hun mandaat.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot aanwijzing van de leden van de Raad van burgemeesters

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden