Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Wijziging aan het beheerscontract tussen de staat en skeyes

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit belast met Belgocontrol François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de staat en skeyes goedkeurt voor de implementatie van de civiele en militaire synergieën.

De minister van Defensie en de minister van Mobiliteit hebben op 19 mei 2017 een notaverklaring gesloten in verband met de basisafspraken en de voorwaarden van de samenwerking tussen Defensie en skeyes op het gebied van luchtverkeersleidingsdiensten. In deze notaverklaring zijn bepalingen opgenomen om te garanderen dat Defensie haar opdrachten kan uitvoeren. Deze bepalingen moeten opgenomen worden in het beheerscontract tussen skeyes en de Belgische staat.

Er wordt niet overwogen om een nieuw beheerscontract te sluiten vóór de vorming van een nieuwe regering. Om de uitvoering mogelijk te maken van de beslissing die in mei 2017 werd genomen, is het bijgevolg noodzakelijk geworden om het huidige beheerscontract aan te passen. Alle bepalingen hebben te maken met de civiele-militaire samenwerking en de middelen die skeyes ter beschikking moet stellen voor Defensie.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder van minister François Bellot
+32 472 78 89 17
vCard downloaden
Melisa BlotMelisa Blot
Woordvoerster van minister François Bellot
+32 471 44 92 49
vCard downloaden