Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijzigingen omtrent het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen omtrent het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal (MLM), met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, verder uitvoert.

Het ontwerp beoogt de verdere uitvoering van de wet van 30 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 19 december 2008 over het verkrijgen en het gebruik van MLM met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. Het zorgt met name voor:

  • de erkenning van intermediaire structuren zonder voorafgaande samenwerkingsovereenkomst met een bank voor MLM
  • de verdere uitwerking van een overleg- en adviescomité, namelijk het Allocatiecomité voor Menselijk Lichaamsmateriaal
  • de oplegging van bijkomende allocatiecriteria, die door de banken voor MLM dienen te worden toegepast
  • de voorziening van de mogelijkheid van een elektronische notificatie voor de biobanken

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2018 betreffende de biobanken

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden