Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Beroep tot nietigverklaring van een decreet van het Waalse Gewest over een vliegverbod voor drones boven natuurreservaten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de instelling van een beroep tot nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof van het decreet van het Waalse Gewest dat een vliegverbod oplegt voor drones boven natuurreservaten.

Het Waalse Gewest nam op 14 februari 2019 een decreet aan dat de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud wijzigt om zo een vliegverbod op te leggen voor drones boven natuurreservaten. Door het aannemen van dit decreet respecteerde het Waalse Gewest niet de bevoegdheidsverdelende regels tussen de federale overheid en de deelstaten. De ministerraad geeft in dit kader groen licht voor de instelling van een beroep tot nietigverklaring van het decreet bij het Grondwettelijk hof, gaat akkoord met het ontwerpverzoekschrift tot nietigverklaring, en vraagt om dit te finaliseren en tijdig in te dienen.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder van minister François Bellot
+32 472 78 89 17
vCard downloaden
Melisa BlotMelisa Blot
Woordvoerster van minister François Bellot
+32 471 44 92 49
vCard downloaden