Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Ondertekening van een protocolakkoord voor reproducties op papier

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès en minister van Digitale Agenda Philippe De Backer akkoord met de ondertekening van een nieuwe protocolovereenkomst in verband met de reproducties op papier met de beheersvennootschap van auteurs en uitgevers Reprobel.

Met deze overeenkomst wordt een nieuwe regeling getroffen over de vergoedingen die de federale staat is verschuldigd voor de fotokopieën (reprografievergoeding) en nu ook, als gevolg van nieuwe wetgeving, voor de prints (wettelijke uitgeversvergoedingen). Voor de vergoeding voor de prints wordt tevens gezorgd voor een bijbetaling voor het referentiejaar 2018.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden
Caroline LeysCaroline Leys
Woordvoerster van minister Philippe De Backer
+32 497 73 79 17
vCard downloaden