Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Toegang tot gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verzameling en bewaring van, en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde.

Het ontwerp heeft als doel om een wettelijke basis te creëren om de Federale Centrale Autoriteit toe te laten de noodzakelijke originele documenten voor de erkenning terug te geven aan de adoptanten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2017 betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden