Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Verdeling van het maximale aantal gespecialiseerde zorgprogramma's ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maximale aantal gespecialiseerde zorgprogramma's ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’ verdeelt onder de voor erkenning bevoegde overheden.

De volgende verdeling werd voorgesteld:

  • Vlaams Gewest: maximaal 7 centra
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: maximaal 3 centra
  • Waals Gewest: maximaal 5 centra

Deze verdeling wordt vastgelegd in een protocolakkoord van 25 maart 2019, en wordt met dit ontwerp opgenomen in het koninklijk besluit van 16 december 2018.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden