Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.

Dit ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 2 november 2017 over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. Het doel is de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2018/1846, die de bijlagen bij richtlijn 2008/68/EG over het vervoer van gevaarlijke goederen over land, aanpast aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.

Naast de noodzakelijke aanpassingen, voert dit ontwerp de aanlevering van informatie in omtrent hun veiligheidsadviseurs door de betrokken ondernemingen aan de veiligheidsinstantie, evenals de opmaak van een jaarverslag door deze ondernemingen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder van minister François Bellot
+32 472 78 89 17
vCard downloaden
Melisa BlotMelisa Blot
Woordvoerster van minister François Bellot
+32 471 44 92 49
vCard downloaden