Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overheidsopdracht voor de Directie van de Luchtsteun van de federale politie

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 augustus 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de lancering van een overheidsopdracht over een raamovereenkomst van diensten voor een periode van 12 jaar voor de verwerving van een onderhoudscontract voor de observatiesystemen van het type Hensoldt Leo III-HD voor de Directie van de Luchtsteun.

Om de correcte werking van de systemen te garanderen, dient de Directie van de Luchtsteun te beschikken over de nodige wisselstukken, documentatie, engineering, tools, producten en de mogelijkheid om werken uit te besteden. Aangezien observatieopdrachten bijna 90% van de werklast van DAFA uitmaken, zijn de systemen ook van strategisch belang. Een performant steuncontract is dus erg belangrijk.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden