Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overheidsopdracht voor mobiele telefoniediensten voor de federale overheid

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 augustus 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor mobiele telefoniediensten en verwante diensten.

De overheidsopdracht heeft als doel een nieuw contract te creëren ter opvolging van het huidige contract voor mobiele telefoniediensten. Dit moet aan de klanten, meer bepaald de deelnemers aan de raamovereenkomst, een contract ter beschikking te stellen voor mobiele telefoniediensten, waarop zij deze diensten kunnen afnemen. Bovendien kan de opdrachtnemer op vraag van klanten andere functionaliteiten voorstellen, om zo steeds een geactualiseerd aanbod te kunnen aanbieden. Bijkomend kan de opdrachtnemer andere tariferingsplannen voorstellen die voor een specifiek gebruik interessanter zijn.

De opdracht zal via de openbare procedure verlopen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden